Scheda Manga – Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil (Takeru – Susanoh ~ Mashou no Ken yori) di Kazuki Nakashima e Kemuri Karakara

Scheda e Gallery del manga “Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil (Takeru – Susanoh ~ Mashou no Ken yori)” di Kazuki Nakashima e Kemuri Karakara. … More Scheda Manga – Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil (Takeru – Susanoh ~ Mashou no Ken yori) di Kazuki Nakashima e Kemuri Karakara

Scheda Manga – Uragiri – Il tradimento conosce il mio nome (Uragiri wa boku no namae wo shitteiru) di Hotaru Odagiri

Scheda e Gallery del manga “Uragiri – Il tradimento conosce il mio nome (Uragiri wa boku no namae wo shitteiru)” di Hotaru Odagiri. … More Scheda Manga – Uragiri – Il tradimento conosce il mio nome (Uragiri wa boku no namae wo shitteiru) di Hotaru Odagiri

Scheda Manga – Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku) di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino

Scheda e Gallery del manga “Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku)” di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino. … More Scheda Manga – Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku) di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino