Recensione Manga – Evangelion Iron Maiden (Shinseiki evangelion – Koutetsu no Girlfriend 2nd) di Gainax e Hayashi Fumino

Recensione e Gallery del Manga ” Evangelion Iron Maiden (Shinseiki evangelion – Koutetsu no Girlfriend 2nd)” di Gainax e Hayashi Fumino … More Recensione Manga – Evangelion Iron Maiden (Shinseiki evangelion – Koutetsu no Girlfriend 2nd) di Gainax e Hayashi Fumino

Scheda Manga – Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku) di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino

Scheda e Gallery del manga “Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku)” di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino. … More Scheda Manga – Code Geass: Suzaku of the Counterattack (Code Geass: Hankou no Suzaku) di Goro Taniguchi, Ichiro Okouchi e Atsuro Yomino